Chess Grow

Polityka prywatności

Wchodząc na niniejszą stronę internetową (chessgrow.com) lub fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/chessgrow/, przetwarzamy pewne informacje o Tobie, takie jak informacje o urządzeniu, z którego korzystasz, kraju z jakiego pochodzisz, wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarce internetowej lub Twój adres IP.  

Jeżeli chcesz zarejestrować Konto Użytkownika na Platformie, czynność rejestracji  jest poprzedzona potwierdzeniem zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności zawierającą m.in. informację o Plikach Cookie oraz Regulaminem Platformy, tj. potwierdzeniem zrozumienia i akceptacji treści ww. dokumentów. Szczegóły w zakresie zbieranych przez nas informacji w procesie rejestracji znajdują się w pkt 1 poniżej.

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej jako: RODO. jest ChessGrow sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 13/3, 44-100 Gliwice, NIP 6312655837, REGON 360525241, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000537846..

Spis treści

1. Dane, które o Tobie zbieramy i informacje o tych danych

Zarejestrowanie Konta Użytkownika na Platformie wymaga wypełnienia oznaczonych jako obowiązkowe pól formularza rejestracji, w których Użytkownik wpisuje informacje: email, imię i nazwę użytkownika. Podane dane będą  przechowywane z danymi konta.W celu uzyskania statusu Partnera, Użytkownik zostanie również poproszony o podanie adresu zamieszkania, PESEL, właściwego dla niego Urzędu Skarbowego oraz numeru konta bankowego. W celu uzyskania darmowego dostępu do Panelu Trenera na zasadach określonych w Regulaminie Platformy, Użytkownik zostanie poproszony o przesłanie skanu dokumentu tożsamości.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak konieczne do utworzenia Konta na Platformie.

Cel przetwarzania danych 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, jak i podmiotu odwiedzającego stronę internetową chessgrow.com lub fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/chessgrow/ dalej: Korzystający, w celu: 

 1. utworzenia Konta na Platformie, identyfikacji i weryfikacji Użytkowników, uzyskania dostępu do Platformy i korzystania z zasobów i funkcjonalności Platformy oraz świadczenia Użytkownikom usług oferowanych na Platformie;
 2. zapewnienia możliwości prawidłowego wyświetlania znajdujących się na stronie internetowej i fanpage na Facebooku treści;
 3. zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości likwidacji ewentualnych usterek technicznych;
 4. kontroli i analizy ruchu na stronie oraz fanpage na Facebooku;
 5. prowadzenia działań marketingowych, w szczególności obejmujących promowanie ChessGrow i Internetowej Platformy Szachowej ChessGrow, fanpage ChessGrow oraz zachęcanie do polubienia fanpage na portalu społecznościowym Facebook, zarówno na stronie internetowej jak i za pośrednictwem mediów społecznościowych - Facebook;
 6. odpowiadania na wiadomości kierowane za pomocą formularza kontaktowego, czatu na Facebooku lub podanego na stronie adresu e-mail.

Wskazane powyżej czynności stanowią prawnie uzasadniony interes Administratora danych, umożliwiający przetwarzanie danych osobowych. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora danych, zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit f) RODO. 

Dodatkowo, jeżeli na fanpage na Facebooku Korzystający zamieszcza komentarze, Administrator przetwarza dane osobowe związane z napisaniem przez Korzystającego takiego komentarza. W takim wypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Korzystającego, którą wyraża on w momencie zamieszczenia komentarza na fanpage na Facebooku. Usunięcie zamieszczonego komentarza spowoduje, że dane osobowe nie będą już przetwarzane w tym zakresie.

Dalsze przekazanie danych 

Dane osobowe Użytkowników lub Korzystających mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, takim jak podmiot, który zajmuje się utrzymaniem i techniczną obsługą tej strony oraz podmiot kontrolujący liczbę odwiedzających stronę oraz portalowi społecznościowemu Facebook. Są to następujące organizacje:

 1. ................ - podmiot, który odpowiada za utrzymanie i prawidłowe działanie tej strony internetowej. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.
 2. Google LLC (Google Analytics), Hotjar Ltd., Mixpanel- podmioty, które odpowiadają za analizę ruchu w ramach tej strony internetowej. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.
 3. Facebook Inc z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Facebook Ireland Ltd - podmioty te odpowiadają za działanie wtyczki portalu społecznościowego Facebook na stronie internetowej oraz działalność fanpage na Facebooku. Przetwarzają one dane osobowe w przypadku gdy Użytkownik lub Korzystający posiada aktywne konto na Facebooku. Umożliwiają one polubienie fanpage na portalu społecznościowym Facebooku, czytanie zamieszczonych na fanpage treści, oglądania zdjęć, pisania komentarzy lub polubienia wpisów. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.
 4. ………….- podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi chmurowe oraz obsługę poczty elektronicznej. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania danych osobowych 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do dnia jej rozwiązania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych lub przez okres przez jaki Administrator posiadać będzie uzasadniony interes do ich przetwarzania, tj.:

 1. przez okres korzystania przez Użytkownika z Konta na Platformie i korzystania z usług Platformy;
 2. przez okres obecności na stronie oraz przez czas, przez jaki przechowywane są na urządzeniu pliki cookies, wykorzystywane na tej stronie internetowej;
 3. przez okres do ………. miesięcy, jeżeli dane zostaną zapisane w związku z tworzeniem statystyk dotyczących wejść na stroną internetową;
 4. przez okres  utrzymywania kontaktu przez Korzystającego, oraz do ……. miesięcy po jego zaprzestaniu, jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w związku z wysłaniem przez Korzystającego wiadomości za pomocą formularza kontaktowego lub podanego adresu e-mail.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

2. Pliki Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Korzystającego i przeznaczone są do korzystania z tej strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

Do czego używamy Plików Cookies?

 1. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika lub Korzystającego oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika lub Korzystającego oraz odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk wejść na stronę oraz takich, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy lub Korzystający korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 3. pliki Cookies pozwalają także zapamiętać sesję logowania Użytkownika, ułatwiając tym samym dostęp do treści wymagających rejestracji.

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu Użytkownika lub Korzystającego.  

Stosuje się dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Korzystającego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Korzystającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub Korzystającego.

Stosowane są również następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Internetowej Platformy Szachowej ChessGrow oraz tej strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Platformy;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Platformy;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika lub Korzystającego ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika lub Korzystającego, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik lub Korzystający, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom lub Korzystającym treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Ponadto w ramach Platformy i strony internetowej stosowane są Web beacons (zwane również jako internetowe znaki nawigacyjne, lub pixel tags), tracking links oraz podobnego rodzaju technologie, które składają się z kilku linijek kodu oraz są wbudowane w witrynach tej strony internetowej. Technologie te są z reguły wykorzystywane w powiązaniu z cookies, ponadto nie są one widoczne dla Użytkowników lub Korzystających. Web beacons mogą być źródłem informacji dla stron trzecich, w szczególności dla podmiotów świadczących dla nas usługi oraz mogą być wykorzystywane w celu śledzenia zainteresowania zamieszczonymi na tej stronie internetowej reklamami, w celu lepszego kierowania naszych reklam oraz wzmocnienia użytecznością Platformy i strony internetowej. W sytuacji gdy nie wyrazisz zgody na stosowanie przez nas cookies, jednocześnie odnosić się będzie to do Web beacons, które nie będą wykorzystywane w powyższych celach, co jednak może ograniczyć możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych na Platformie lub na stronie internetowej.

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookie” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika lub Korzystającego. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Zgoda Użytkownika lub Korzystającego na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie pozyskana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami o ochronie danych osobowych, przez Administratora danych, który poinformuje Użytkownika i Korzystającego o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) (w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika lub Korzystającego) lub pkt b) (w przypadku, gdy zgoda taka nie będzie konieczna) RODO. 

W odniesieniu do danych osobowych Użytkownika lub Korzystającego decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Usuwanie plików Cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Korzystającego. Użytkownicy lub Korzystający mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika lub Korzystającego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej lub Platformie.

3. Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe

Dane, które Użytkownik podaje w trakcie rejestracji, przechowywane są na zabezpieczonych urządzeniach, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. System techniczny Administratora jest zbudowany w taki sposób, by zminimalizować ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi, np. przerw w dostawie energii elektrycznej.

4. Ujawnienie informacji o Tobie

Administrator dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek posiadanych danych osobowych, z zastrzeżeniem pkt 1 „Dalsze przekazanie danych”. Przekazanie danych osobowych nastąpić może również na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań. Niezależnie od powyższego, dane osobowe mogą zostać użyte w celu dokonania rozliczeń oraz rozstrzygania sporów sądowych z nimi związanych. Pamiętać należy również, że  imię i nazwisko, miasto, kraj oraz wiek Użytkownika podane podczas rejestracji będą widoczne dla innych Użytkowników korzystających z Platformy.

5. Twoje prawa

Użytkownikom zarejestrowanym na Platformie oraz Korzystającym zapewnione jest prawo do dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. . Użytkownik oraz Korzystający ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie, wskazujące na szczególną sytuację, która uniemożliwia Administratorowi przetwarzanie danych (nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych - sprzeciw w tym zakresie nie wymaga uzasadnienia).​Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika lub Korzystającego, prawo do cofnięcia zgody istnieje w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na prawidłowość przetwarzania danych przed jej cofnięciem. 

W przypadku uznania przez Użytkownika lub Korzystającego, że dane osobowe są przetwarzane nieprawidłowo, z naruszeniem przepisów RODO, Użytkownik  lub Korzystający może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Dostęp do informacji

Użytkownicy zarejestrowani na Platformie mają zapewniony dostęp do strony edycji konta: https://chessgrow.com/app/account/settings/profile pozwalające na wgląd, modyfikację i usunięcie danych osobowych.

7. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności na tej stronie internetowej.

8. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej Polityki prywatności, prosimy o skontaktowanie się z nami za pomocą adresu email: [email protected]